All posts by Teresa Krajewska-Wiśniak

03sie/21

Przypominamy! GOPS Marciszów wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” – zaświadczenie Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta,Czytaj więcej…