Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 4B
58-410 Marciszów

e-mailgops@marciszow.pl

Telefon: 75 74 10 652

Wykaz numerów wewnętrznych:

50 – Sekretariat /  profilaktyka uzależnień/świadczenia 500+
51 – Świadczenia rodzinne / fundusz alimentacyjny
52 – Główna księgowa
53 – Pracownik socjalny
54 – Pracownik socjalny
 
Godziny pracy Ośrodka:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Kadra pracownicza

  • Kadra Ośrodka
  • Kierownik GOPS – mgr Teresa Krajewska-Wiśniak
  • Pracownik socjalny – Katarzyna Nowadzka
  • Pracownik socjalny – Magdalena Wąchała
  • Profilaktyka uzależnień/świadczenia 500 + – Danuta Polańska
  • Świadczenia Rodzinne – inż. Agnieszka Bąk