W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy GOPS Marciszów  działa PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, ICH RODZIN ORAZ OFIAR PRZEMOCY

HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO

1TERMINY OD STYCZNIA DO CZERWCA 2023 ROKU.