Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, przemoc, alkoholizm i ubóstwo

HARMONOGRAM PORAD PRAWNYCH

1TERMINY OD STYCZNIA DO CZERWCA 2023 R.
2
3
4
5
6