You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że  żywność dla mieszkańców  gminy Marciszów  zakwalifikowanych w ramach wytycznych POPŻ, będzie wydawana  w  dniu 04 lutego 2021 r.

Informujemy ponadto, że żywność będzie  wydawana w budynku Urzędu Gminy Marciszów w godz 12.00-14.00, po uprzednim podpisaniu niezbędnych dokumentów w GOPS.

Z uwagi na sytuację  ogłoszonej epidemii i możliwość rozprzestrzeniania COVID-19 prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności, zachowanie odległości między osobami oraz  posiadanie maseczki .

Przypominamy -Kto może skorzystać z pomocy w ramach POPŻ?

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej:

– 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym osoby które chciałyby skorzystać z pomocy a nie zostały jeszcze zakwalifikowane  do programu proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy  z naszym ośrodkiem.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej: pod nr tel. 75 74 10 652 lub kontakt  mailowy gops@marciszow.pl