Rusza Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy GOPS Marciszów z dniem 1 lipca  br. powstał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.

  • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ma stanowić pomost pomiędzy osobami uzależnionymi i ich rodzinami, a specjalistyczną pomocą, z której mogliby skorzystać,
  • Zadaniem punktu jest przede wszystkim szybka porada, informacja w zakresie możliwości leczenia a także o problemie samego uzależnienia czy przemocy,
  • Adresatami wsparcia są  przede wszystkim mieszkańcy potrzebujący  profesjonalnej pomocy terapeutycznej, zwłaszcza osoby uzależnione i używające szkodliwie substancje ( m.in. alkohol i narkotyki, leki, dopalacze, nikotynę ), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członkowie rodzin oraz osoby bliskie.

Nie bójmy się korzystać ze wsparcia.

Terapeuta uzależnień będzie świadczyć pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym.
Punkt czynny będzie  w pierwszą i trzecią  środę miesiąca  w godzinach  16.00  do  19.00
HARMONOGRAM NA LIPIEC:
7 lipca, 20 1 lipca- Budynek Urzędu Gminy Marciszów ul Szkolna 8b –(dawny bank spółdzielczy)

Harmonogram na kolejne miesiące będzie podawany na bieżąco.

Zapraszamy

Kierownik GOPS Marciszów