Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787). Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje o naborze oraz program wraz ze wszystkimi załącznikami,opublikowane zostały na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 18 26 111 51.

W zawiązku z tym, iż termin składania wniosku upływa dnia 31.12.2020 r. prosimy o zgłoszenia w terminie wcześniejszym (najpóźniej do dnia 28.12.2020 r.).