Apelujemy

Jeśli jesteś ofiarą przemocy, pozwól sobie pomóc. Zacznij działać i zwróć się po pomoc do Policji ,ośrodków wsparcia ,Ośrodka Pomocy Społecznej .

Przemoc domowa może dotknąć każdego – reaguj , chroń siebie i dzieci !


Jeśli wiesz o problemie przemocy wobec innych, reaguj – nie bądź obojętny. Każdy Twój sygnał może pomóc.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie
ul.Szkolna 4b
58 – 410 Marciszów
tel. (075) 74 10 652

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Ogrodowa 2a Wałbrzych
Tel. 785-789-842
tel. całodobowy
ośrodek zapewnia schronienie

Policja
tel.112
całodobowo

Baza teleadresowa ogólnopolskich instytucji pomocowych:

Niebieska Linia
Tel. 800 120 002
Tel. całodobowy

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
Tel 116 111
Tel. całodobowy

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800 121 212
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 20.00