GOPS Marciszów uprzejmie informuje, że wnioski o „Dobry start” będą składane wyłącznie przez internet, a realizacją tego programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak obecnie – samorządy (GOPS Marciszów). Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przejęcie obsługi programu „Dobry start” przez ZUS, oznacza, że realizacja i obsługa świadczeń będzie odbywała się jedynie drogą teleinformatyczną. Wnioski będzie więc można złożyć jedynie w formie cyfrowej przez internet. Wnioski standardowo już, będzie można składać od 1 lipca.

Zmieni się także sposób wypłaty świadczenia. Środki będą przekazywane na wcześniej wskazany numer konta. Pieniądze nie będą wysyłane w formie gotówkowe.

Poniżej link do wniosku

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wniosek-o-swiadczenie-z-programu-dobry-start-na-pue-zus-od-1-lipca/3464829