GOPS Marciszów przypomina rodzicom, opiekunom, że do końca czerwca 2021 r. należy złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie 500 plus z wyrównaniem.

Złożenie wniosku po 30 czerwca 2021 r. będzie skutkowało przyznaniem świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Przykład: Pani Beata wniosek o świadczenie wychowawcze na kilkuletnią córkę złoży w lipcu 2021 r. W takiej sytuacji świadczenie zostanie przyznane od lipca, bez wyrównania za miesiąc czerwiec 2021 r.

Zapraszamy

Dział Świadczeń Rodzinnych