Gdzie znaleźć pomoc na terenie Gminy Marciszów

Telefon alarmowy 112

Policja 997

Pogotowie 999

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 4B

58-410 Marciszów
tel. 75 7410652

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Punkt Konsultacyjny Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie
Urząd Gminy w Marciszowie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002

Działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 22.00
w niedziele i święta w godz. 8.00- 16.00

Dzwoniąc pod nr tel. 801 120 002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

TELEFONICZNA PORADNIA PRAWNA

22 666 28 50 – poniedziałek, wtorek godz. 17.00 – 21.00
801 120 002 – środa godz. 18.00 – 22.00

PORADNIA E-MAILOWA

W sprawach związanych z przemocą w rodzinie można pisać na adres mailowy: 

niebieskalinia@niebieskalinia.info

www.niebieskalinia.info