GOPS Marciszów uprzejmie informuje, że wnioski o „500+” będą składane wyłącznie przez internet, a realizacją tego programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak dotychczas– samorządy (GOPS Marciszów).

Przejęcie obsługi programu „500+” przez ZUS, oznacza, że realizacja i obsługa świadczeń będzie odbywała się jedynie drogą teleinformatyczną. Wnioski będzie więc można złożyć jedynie w formie cyfrowej przez internet. Wnioski standardowo już, będzie można składać od 1 stycznia 2022 roku.

Zmieni się także sposób wypłaty świadczenia. Środki będą przekazywane na wcześniej wskazany numer konta. Pieniądze nie będą wysyłane w formie gotówkowej.