Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Marciszowie informuje, iż od 1 lipca 2022 r. można składać w formie elektronicznej wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023, a od 1 sierpnia 2022 r. wnioski te można będzie również składać w formie papierowej – w siedzibie tutejszego Ośrodka w dniach od poniedziałku do piątku – w godz. od 7.30 do 15.30.

Wniosek musi zawierać wymagane dane (m.in.   numer konta na które mają być przekazane świadczenia)

Ponadto prosimy o zachowanie środków ostrożności adekwatnych do stanu zagrożenia epidemicznego.