Moduł II

Cel:Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresaci programu:

  • mieszkańcy gminy Marciszów
  • osoby w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

Opis Usługi:

udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu;

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka)podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społ W celu rozpoznania potrzeb osoby zainteresowane udziałem w projekcie  zapraszamy do kontaktu  DO DNIA 10 marca 2022 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 4B58-410 Marciszów

e-mail: gops@marciszow.pl

Telefon: 75 74 10 652 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.