PRZYPOMINAMY – KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ?

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY SOCJALNI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARCISZOWIE POD NR TELEFONU 75 74 10 652.