DODATEK OSŁONOWY – wniosek, termin złożenia

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy Gminy Marciszów mogą składać w GOPS Marciszów w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

W załączeniu (zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem) wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS

poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel. 75 74 10 652 wew. 50

lub mailowy gops@marciszow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.