OD 1 SIERPNIA 2024 R. DO 30 WRZEŚNIA 2024 R. PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI O WYPŁATĘ BONU ENERGETYCZNEGO.

WYSOKOŚĆ BONU ENERGETYCZNEGO WG ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH GOSPODARSTWO DOMOWE

Bon energetyczny

 • Będzie to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe:
  • do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych, 
  • do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.     
 • Ze wsparcia będą mogli skorzystać np.:
  • emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury, 
  • emeryci i renciści, których świadczenie jest równe najniższej emeryturze, (aktualnie 1780,96 zł). 
 • Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:
  • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,  
  • 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,  
  • 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,  
  • 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.  
  • Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to bon energetyczny wzrośnie o 100 proc. (od 600 zł do 1200 zł).  
 • Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
 • Wniosek dotyczący bonu energetycznego można będzie złożyć do gminy, w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku.
  • Na rozpatrzenie wniosku będzie 60 dni.
  • Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana na jesieni 2024 roku lub na początku 2025 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS

poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel. 75 74 10 652 wew. 50 i 51

lub mailowy gops@marciszow.pl