Programy realizowane ze środków Budżetu Państwa w 2021r.

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
NA LATA 2019–2023

Wieloletni Rządowy Program ” Posiłek w szkole i w domu” polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom.

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęciem pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Całkowity koszt zadania w 2021 r.: 54 625 zł

Wartość dofinansowania: 32 775 zł