Kadra

  • Kierownik GOPS – mgr Teresa Krajewska-Wiśniak
  • Kierownik Referatu/Pracownik socjalny – mgr Agnieszka Winiarska-Czubaj
  • Pracownik socjalny – Katarzyna Nowadzka
  • Pracownik socjalny – mgr Ewelina Myślicka
  • Profilaktyka uzależnień/świadczenia 500 + – Danuta Polańska
  • Świadczenia Rodzinne – inż. Agnieszka Bąk