Program ,,za Życiem”

Osoby uprawnione będą mogły każdorazowo zgłosić potrzebę objęcia wsparciem asystenta rodziny oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie  albo nieuleczalną chorobę  zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Osoba uprawniona wg ww. ustawy to:

 • każdą kobietę w ciąży i jej rodzinę (pomoc w zakresie poradnictwa i informacji na temat  rozwiązań wspierających rodzinę;
 • rodzina, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

– ciężkie i nieodwracalne upośledzenie,

– albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

 • kobieta, która otrzymała informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobieta, której dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobieta, która po porodzie nie zabierze do domu dziecka  z powodu:​
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.
 • rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa  i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
 • rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej –
 • rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza:

 • ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ),
 • posiadającego specjalizację II stopnia,
 • posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

W celu uzyskania większej ilości informacji zadzwoń do Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie nr: 75 741 06 52

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *