Zgłoszenia do Programu opieki wytchnieniowej  edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie zwraca się z prośbą do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ogłoszone w programie o zgłaszanie potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowana do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Mając na względzie powyższe GOPS Marciszów zwraca się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie  do 21 stycznia 2022 r.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

UCZESTNIK PROGRAMU NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI PRZYZNANE W RAMACH PROGRAMU.

PROGRAM BĘDZIE TRWAŁ OD 1.01.2022 ROKU DO 31.12.2022 R.

Informacje udzielane są  pod numerem telefonu 75 74 10 652.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *