Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Marciszowie zaprasza na 
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, przemoc, alkoholizm i ubóstwo

Porady odbędą się dnia 26.05.2021 r.  od godz.9.00

prosimy o umówienie się na wizytę pod nr telefonu GOPS w Marciszowie  75 74 10 652

Zakres spraw objętych nieodpłatną pomocą dotyczy  m.in. kwestii mieszkaniowych, zatrudnienia, opieki medycznej, świadczeń z pomocy społecznej, spraw rodzinnych, przestępstw czy wykroczeń. Przykładowo osoby uprawnione mogą uzyskać pomoc dotycząca dochodzenia alimentów czy zrzeczenia się spadku.

Warto pamiętać, iż nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej zobligowana będzie do złożenia  pisemnego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Kierownik GOPS

Teresa Krajewska-Wisniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *