Wyniki naboru do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gmina Marciszów otrzyma dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022.

Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Marciszowie.

Na realizację zadania Gmina otrzyma 39 168  zł., natomiast całkowity koszt zadania to 43 968 zł .

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *