HARMONOGRAM  PRZYJĘĆ TERAPEUTY W PUNKCIE KONSULTACYJNYM NA ROK 2021

  • 17 listopada,
  • 24 listopada,
  • 1 grudnia,
  • 15 grudnia,
  • 29 grudnia.

PUNKT CZYNNY W GODZINACH 1600–  1900

Budynek Urzędu Gminy Marciszów ul Szkolna 8b –(dawny bank spółdzielczy)

telefon kontaktowy: GOPS Marciszów 75 74 10 652

  • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ma stanowić pomost pomiędzy osobami uzależnionymi i ich rodzinami, a specjalistyczną pomocą, z której mogliby skorzystać,
  • Zadaniem punktu jest przede wszystkim szybka porada, informacja w zakresie możliwości leczenia a także o problemie samego uzależnienia czy przemocy,
  • Adresatami wsparcia są  przede wszystkim mieszkańcy potrzebujący  profesjonalnej pomocy terapeutycznej, zwłaszcza osoby uzależnione i używające szkodliwie substancje ( m.in. alkohol i narkotyki, leki, dopalacze, nikotynę ), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członkowie rodzin oraz osoby bliskie.