HARMONOGRAM  PRZYJĘĆ TERAPEUTY W PUNKCIE KONSULTACYJNYM NA ROK 2021

 • 4 sierpnia,
 • 18 sierpnia,
 • 1 września,
 • 15 września,
 • 6 października,
 • 20 października,
 • 3 listopada,
 • 17 listopada,
 • 1 grudnia,
 • 15 grudnia.

PUNKT CZYNNY W GODZINACH 1600–  1900

Budynek Urzędu Gminy Marciszów ul Szkolna 8b –(dawny bank spółdzielczy)

telefon kontaktowy: GOPS Marciszów 75 74 10 652

 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ma stanowić pomost pomiędzy osobami uzależnionymi i ich rodzinami, a specjalistyczną pomocą, z której mogliby skorzystać,
 • Zadaniem punktu jest przede wszystkim szybka porada, informacja w zakresie możliwości leczenia a także o problemie samego uzależnienia czy przemocy,
 • Adresatami wsparcia są  przede wszystkim mieszkańcy potrzebujący  profesjonalnej pomocy terapeutycznej, zwłaszcza osoby uzależnione i używające szkodliwie substancje ( m.in. alkohol i narkotyki, leki, dopalacze, nikotynę ), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członkowie rodzin oraz osoby bliskie.