MRiPS

Gmina Marciszów znalazła się wśród 39 jednostek samorządowych województwa dolnośląskiego, które otrzymają dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.

Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Marciszowie.

Na realizację zadania Gmina otrzyma 24 000 zł., natomiast całkowity koszt zadania to 29 270 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.