Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że do 15 sierpnia 2021 roku, na terenie Gminy Marciszów są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem  Diagnozy społecznej -współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.

Dorośli Mieszkańcy Gminy: https://marciszowmieszkancy.webankieta.pl/

Link dla Nauczycieli aktywny do 17 września 2021 roku
https://marciszownauczyciele.webankieta.pl/
Link dla Rodziców aktywny do 17 września 2021 roku
https://marciszowrodzice.webankieta.pl/
Powyższe linki  dla Rodziców i Nauczycieli zostaną przesłane 01 września do szkoły.