Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Marciszowie

zaprasza na

 BEZPŁATNE PORADY PRAWNE:

28 listopada 2023 r. – Świetlica Wiejska w Ciechanowicach

Porady prawne udzielane będą w godzinach:

od 1200 do 1600

Informacje pod nr telefonu GOPS Marciszów: 75 74 10 652

Kierownik GOPS

Teresa Krajewska-Wiśniak