Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Marciszowie

zaprasza na

 BEZPŁATNE PORADY PRAWNE:

24 października 2023 r. – Świetlica Wiejska w Sędzisławiu

Porady prawne udzielane będą w godzinach:

od 1230 do 1630

Informacje pod nr telefonu GOPS Marciszów: 75 74 10 652

Kierownik GOPS

Teresa Krajewska-Wiśniak